18 yaşını bitirmiş, TC vatandaşı olan ve belgeleyebileceği bir gelire sahip her gerçek ve tüzel kişi kredi başvurusunda bulunabilir.

Nüfus cüzdanınız ve gelirinizi beyan edeceğiniz belgelerle başvuru yapabilirsiniz. Nüfus cüzdanınız ve gelir beyanınıza istinaden yapılacak ön kontroller sonrasında eğer başvurunuz uygun görülürse sizden nihai kredi başvurusu için gerekli diğer belgeleri eksiksiz olarak ibraz etmeniz istenecektir.

Gerçek kişi başvurularda ;

  • Nüfus cüzdanı
  • İkametgah belgesi
  • Serbest meslek sahibi iseniz vergi levhası, ücretli çalışıyorsanız maaş bordrosu (ücretliler için gelir, firma antetli kağıdı ile belgelendirilmiş ise firmanın imza sirküleri)
  • Serbest meslek/işletme sahibi iseniz ticaret sicil gazetesi

Tüzel kişi başvurularda ;

  • Şirkete ait bilanço, gelir tabloları ve güncel mizan(son 3 sene)
  • Vergi levhası
  • Ticaret Sicil Gazetesi ve Şirket ana sözleşmesi
  • İmza sirküleri

Kredi konusu ürün için yapılan kredi başvurusu ile ilgili değerlendirme sonucuna göre finansmanı sağlayan banka ya da finansman kuruluşları bir takım teminatlar istemektedir. Bu teminatlar başvuru ile ilgili çıkan değerlendirme sonuçlarına göre araç rehni, kefalet, teminat mektubu, nakit blokaj, ipotek gibi unsurlar olabilecektir.

Kredi ürününe(taşıt, konut) ve kredi değerliliğine bağlı olarak yasal çerçeveler paralelinde bankalar peşinat istemektedir.

Kredi teminata verilmemektedir. Kredi kararı verilirken asıl olarak başvuruda bulunan müşterinin kredi değerliliği, borçlarını geri ödemedeki alışkanlığı ve taşıdığı risk seviyesi rol oynamaktadır. Teminat, kredi geri ödemelerinde çıkabilecek aksamaları gözeterek, borcun geri ödenememe riskinin oluşması durumunda doğan zararı minimize etmek için kullanılan bir güçlendirici unsurdur.

Kredi başvurularının değerlendirilmesinde tüketicilerin ve işletmelerin geçmiş dönemde kullandıkları kredilerine ve diğer çeşitli borçlarına ilişkin geri ödeme alışkanlıklarının incelenmesi; aylık net gelir hesabı ve piyasa istihbaratı yapılmaktadır. Bu incelemeler sonucunda elde edilen verilere göre kredi başvurusu hakkında onay ya da red kararı verilmektedir.

Daha önceki dönemlerde bir kredi ya da kredi kartı kullanmış olmak, başvuru sahibinin üstlendiği bir borcu geri ödeme alışkanlıklarına ilişkin önemli ipuçları vermektedir. Bu ipuçları kredi kararının verilmesinde önemli rol oynamaktadır. Geçmişe yönelik bu tip ipuçlarına erişilememesi kredi sağlayıcı kuruluşun kredi kararını vermesini güçleştirmektedir.

Evet. Kredi sağlayıcı kuruluşlar sizlere artan taksitli, azalan taksitli, taksit ertelemeli, ara ödemeli ya da balon ödemeli geri ödeme planları çerçevesinde kredi imkanları sağlayabilmektedir. Esnek ödemeli kredi başvuruları aylık net gelir hesabına ve taksit tutarlarının kredi vadesi içerisindeki dağılım ağırlığına göre değerlendirilmektedir.

Açık olan bir kredi vade bitiminden önce kapatılabilir ya da vadesi gelmemiş birden çok taksidin ödemesi yapılabilir. Bu durumda krediyi kapatmadan önce ya da erken taksit ödemelerinde bulunmadan önce kredinin kullanılmış olduğu banka ya da tüketici finansman kuruluşu ile irtibata geçerek talebinizi iletmeniz gereklidir.

BizFinans gerek yerel, gerekse uluslararası stratejik ve finansal yatırımcı ağını kullanarak, sermaye finansmanı ile ilgilenen müşterilerine finansman kaynağı bulmakta aracılık görevini üstlenir. Analitik değerlendirme süreçlerini, yerel sektör bilgisi ve uluslararası finans deneyimini birleştiren BizFinans müşterilerinin yanında bir ekip arkadaşı olarak yer alır ve onlar adına kredi sağlayıcı kuruluş, yatırımcı, teknik ve hukuki danışmanlar ile finansman surecini titiz bir şekilde ilerleterek finansman süreçlerinin hızlı ve olumlu bir şekilde sonuçlanmasına destek olur.